ناحیه کاربری
آدرس پست الکترونیکی: رمز عبور:


عضویت در سایت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟

هزینه انتقال دامنه برابر با هزینه ثبت یکساله دامنه می باشد.

برای تمدید دامنه قفل شده علاوه بر هزینه ثبت مبلغ 3700 تومان برای بازگشایی دامنه از موجودی حساب شما کسر خواهد شد.


پسوند دامنه ثبت و تمدید یکساله ثبت و تمدید یکساله

(با استفاده از سرویس SMS)

ثبت و تمدید 5 ساله ثبت و تمدید یکساله

(با استفاده از سرویس SMS)

.ir 37000 40000 112000 120000
.co.ir 28000 30000 84000 90000
.net.ir 28000 30000 84000 90000
.org.ir 28000 30000 84000 90000
.ac.ir 28000 30000 84000 90000
.gov.ir 28000 30000 84000 90000
.id.ir 28000 30000 84000 90000
.sch.ir 28000 30000 84000 90000